ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนประถมวัย
กิจกรรมพัฒาผู้เรียน
dot
กลุ่มสาระศิลปะ
dot
dot


  [Help]
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
bulletหลักสูตรการศึกษาปี 2551
bulletหลักสูตรปฐมวัยปี 2546
bulletฐานข้อมูลการวิจัย
dot
dot
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสนง.ก.ค.ศ.
dot

dot


ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ


แผนการจัดเการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมปีที่ 2icon  
รหัส : กจ111000ผ1
ยี่ห้อ : 5 ดาว
รุ่น : ปีการศึกษา 2551
ราคาปกติ :  15,000.00      
ราคาพิเศษ :  10,000.00
เว็บไซต์ : http://www.thaiteachersuccess.com
รายละเอียดย่อ :
กจ111000ผ1 แผนการจัดเการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดทั้งหมด :

  แผนการจัดเการเรียนรู้ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมปีที่ 2 ผลงานทางวิชาการ       

 *    แผนการจัดเการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กี่ยวเนื่องเชื่อมโยงตามกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  จำนวน  10  แผนการจัดเการเรียนรู้

*   แผนการจัดเการเรียนรู้ ที่ละเอียด มีการบันทึกประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมบุคคล แบบสังเกตพฤตกรรมกลุ่ม แบบบันทึกผลคะแนนของผู้เรียนแบบรูบิคส์ บันทึกผลหลังสอนโดยละเอียดและคอบคลุมทุกด้าน


จำนวน      


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เครือข่ายพัฒนาสมรรถนะครูแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ :  เลขที่ 31 หมู่ 2 ตำบล :  แก่งโดม อำเภอ : สว่างวีระวงศ์
จังหวัด :อุบลราชธานี      รหัสไปรษณีย์ : 34190
     มือถือ :  087 - 2613341
อีเมล : supat@ymail.com,supat52@gmail.com
เว็บไซต์ : www. Thai Teacher Success.com

 

strong>